Če pogledamo nazaj v preteklost, beseda coach izvira iz stare francoske besede coche,
kar v prevodu pomeni kočija. Beseda coaching je v starem angleškem jeziku pomenila
potovanje s kočijo. Glede na ta pomen je coach torej dobesedno “vozilo”,
ki pelje neko osebo ali skupino oseb iz “kraja odhoda” proti želenemu cilju.

Coach je oseba, ki ti pove, kar nočeš slišati,
oseba, ki ti odpre slike, ki jih nočeš videti,
zato da lahko na koncu postaneš to,
kar si vedno vedel, da bi lahko postal
.

Tom Landry

Pri coachingu ne gre za neposredno pomoč človeku, ki to storitev išče, pač pa gre za postavljanje pravih vprašanj, ki pripeljejo klienta do njegovih »pravih« usmeritev in ciljev. Namreč vsak od nas od življenja pričakuje nekaj drugega, zato ni univerzalnih rešitev, ki bi jih lahko uporabili za vse enako.

Naloga coacha je, da klientu pomaga poiskati njegove notranje vire moči in tudi šibkosti. Na vire moči se bo opiral na poti iz svoje cone udobja, ki jo je živel doslej, na pot uresničenja svojih življenjskih potencialov. Šibkosti pa mora klient spoznati z namenom, da jih najprej sprejme, potem pa jih s pomočjo ustreznih usmeritev tudi okrepi ali uporabi v svojo korist.

Dober coach zna postavljati prava vprašanja, ki so osnova za prve korake, ki jih klient naredi v smeri svojih ciljev. Coaching omogoča ljudem sprevideti, da lahko dosežejo v življenju vse, kar želijo, če so pripravljeni na tem tudi delovati. Coaching klientu omogoča močan uvid, ki mu/ji lahko pomaga sprejemati bolj utemeljene odločitve in doseganje zastavljenih ciljev. Coach poskrbi za odnos med njim in klientom, ki temelji na zaupanju in je dovolj varen, da omogoča podporo in rast klienta.
Nudi tudi varno okolje, kjer lahko klient razmišlja
o sebi in svojemu poslanstvu.POTEK COACHINGA

Učinkovit coaching vsebuje jasno postavljene cilje, visoko motivacijo udeleženca in coacha, ki je sposoben voditi udeleženca skozi proces. Coach in klient se srečata osebno ali preko telefona oz. Skype-a/Zoom-a za 45 do 60 minut. Proces coachinga se začne z uvodnim srečanjem, kjer klient in coach določita okvirne cilje in želene rezultate. Coach vodi klienta, da določi področja in srčne cilje, ki jih želi doseči. Nato v 14. dnevnih intervalih preverjata napredek. Pri tem coach z vprašanji in tehnikami sproža v klientu miselne procese, ki ga vodijo do novih spoznanj, idej, strategij in drugih notranjih virov, ki omogočajo spremembo vedenja in razmišljanja.
V povprečju klienti izberejo 6-8 srečanj za posamezen cilj ali področje.

Coaching običajno poteka v naslednjih zaporednih korakih:

 1. določitev teme pogovora
 2. pregled dosedanjih dosežkov
 3. določitev želenih ciljev
 4. analiza trenutnega stanja
 5. ugotovitev razpoložljivih možnosti
 6. določitev naslednjih korakov
 7. postavitev časovnih okvirov
 8. uvedba novih navad
 9. pregled uspešnosti coachinga


REZULTATI COACHINGA

 • uravnoteženje zasebnega in poslovnega življenja
 • razvijanje spretnosti, sposobnosti/potencialov
 • manjša čustvena obremenjenost
 • boljša učinkovitost dela
 • boljše in lažje odločanje
 • večja jasnost
 • natančnejše osredotočanje
 • prispeva k reševanju vprašanj in izzivov, preden postanejo velike težave
 • povečanje zmogljivosti
 • večja kreativnost
 • boljša izvedba
 • poveča kvaliteto življenja, rast, razvoj, napredek,
 • boljše upravljanje s časom, da dosežete vse, kar želite v življenju
 • iskanje odgovorov za napredek v karieri
 • zmanjšanje stresa pri delu/življenju
 • pomaga najti odgovor katere spretnosti mora posameznik razvijati, da bo rasel in napredoval
 • pomaga pri izboljševanju odnosov
 • poveča zdravje in prispeva k hitrejšemu procesu zdravljenja
 • in še mnoge druge…

CENIK

 • Uvodno srečanje – do 90 min | 70 €
 • Paket 5 nadaljevalnih srečanj – 5 x od 30 min do 60 min | 190 €
 • Paket 10 nadaljevalnih srečanj – 10 x od 30 min do 60 min | 340 €