Promocija zdravja na delovnem mestu

Promocija zdravja na delovnem mestu

Promocija zdravja na delovnem mestu je veliko več kot le izpolnjevanje zakonskih zahtev glede varnosti in zdravja, saj lahko bistveno izboljša zdravje, kakovost življenja in učinkovitost zaposlenih.

DSC_8129

Koristi promocije zdravja na delovnem mestu za podjetje:

 • zmanjšana odsotnost z dela
 • večja motivacija,
 • višja učinkovitost, produktivnost in zadovoljstvo,
 • boljši medsebojni odnosi med delavci in delodajalci,
 • pozitivna podoba podjetja …
 • Koristi promocije zdravja na delovnem mestu za posameznika:

 • boljša samozavest in samopodoba,
 • boljše fizično (telesno) in psihično (mentalno, emocionalno) zdravje,
 • življenje z manj stresa in anksioznosti,
 • izboljšano zadovoljstvo in socialna podpora v službi,
 • povečana pripadnost podjetju,
 • izboljšane kakovosti dela in sposobnosti za delo,
 • kakovostnejši medsebojni odnosi.
 • Pozitivni učinki programov promocije zdravja na delovnem mestu:

 • poznati in znati uporabiti tehnike, ki pripomorejo k ohranitvi ter krepitvi zdravja,
 • uporaba tehnik sproščanja kot vir za samopomoč,
 • zmanjšane bolezni srca in ožilja,
 • večja življenjska moč in več energije,
 • večja prožnost za premagovanje stresa,
 • manjša raba alkohola in drugih psiho aktivnih substanc,
 • več mentalne pripravljenosti za delo,
 • zmanjšana raba tobaka (opuščanje kajenja),
 • povečana fizična aktivnost, izogibanje prekomerni teži …
 • Program je namenjen vsem starostnim in organizacijskim skupinam zaposlenih in omogoča celostne spremembe na področju odnosov v podjetju in učinkovitosti. Fizično zdravje ni dovolj za učinkovitost zaposlenih, zato smo program kreirali v smeri krepitve mentalne in čustvene kondicije. Duševno zdravje omogoča optimalno delovno učinkovitost in pravočasno skrb za fizično zdravje. Bolniške odsotnosti, ki so povezane s težavami v duševnem zdravju so, pogosto daljše od tistih, ki so povezane s fizičnim zdravjem. Za podjetje to pomeni tudi veliko višje stroške.

  Kar 25 % vseh zaposlenih se vsaj enkrat sooča s težavami v duševnem zdravju.

  Program delavnic popolnoma prilagodimo specifikam podjetja in njegovi velikosti. Podjetja glede na dejavnike ogrožanja fizičnega in duševnega zdravja izberejo programe, ki zajemajo enega ali več predavanj na določeno temo. Zaposleni se vključijo v predavanja (v živo ali online) sestavljena iz teoretičnega dela in praktičnih vsebin, ki jim lahko pomagajo premostiti vsakodnevne delovne in duševne izzive. Nekatere delavnice so časovno krajše in enkratne, druge pa se povezujejo in zaradi vsebine zahtevajo izvedbo več delavnic.

  Izvajam naslednje delavnice:
  • Uspešna komunikacija
  • Naučimo se poslušati
  • Reševanje konfliktov
  • Asertivnost ali kako reči ne
  • Motivacija za doseganje ciljev
  • Časovno planiranje je ključ do uspeha
  • Zdrav življenjski slog posameznika
  • Psihofizično zdravje žensk
  • Pomembnost počitka
  • Ergonomija in aktivni odmori na delovnem mestu
  • Kako čustva vplivajo na naše telo?
  • Čustveno in socialno učenje
  • Biti tukaj in sedaj – osnove čuječnosti
  • Premagovanje stisk: anksioznost in tesnoba
  • Izgorelost: ko telo odpove
  • Obvladovanje stresa
  • Tehnike sproščanja
  • Ustvarjalnost v delovnem procesu
  • Samopodoba in odločitve
  • Uresničitev sprememb
  • Pozitivna miselnost in naravnanost